Bel nu

Aansprakelijkheid

Bescherm uw privévermogen als DGA, bestuurder, commissaris of toezichthouder

Het bekleden van de functie van directeur-grootaandeelhouder, bestuurder, commissaris of toezichthouder van een vennootschap, stichting en/of vereniging is niet zonder risico's. U kunt zowel door uw eigen organisatie als door derden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het verrichten van uw bestuurs- of toezichtwerkzaamheden. Bijvoorbeeld voor onbehoorlijke taakvervulling, onrechtmatig handelen of nalaten, kennelijk onbehoorlijk bestuur en falend toezicht. Deze schade kan worden verhaald op uw privévermogen.

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw privévermogen wanneer u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. De dekking van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kent twee delen:

  • Kosten voor advies en verweer (incl. proceskosten) tegen aanspraken van de eigen organisatie en derden.
  • Het bedrag van de schadevergoeding dat op u verhaald wordt.

Verweer van veel aanspraken doorgaans niet verzekerd door rechtsbijstandsverzekering

Aanspraken worden veelal gemaakt door onder andere aandeelhouders, werknemers, concurrenten en overheidsinstellingen voor zaken zoals het:

  • Nemen van beslissingen met verregaande financiële consequenties zonder behoorlijke voorbereiding.
  • Verwaarlozen van fundamentele bestuursplichten, zoals de plicht tot het bijhouden van behoorlijke boekhouding en bedrijfsadministratie.
  • Niet verschaffen van inlichtingen aan commissarissen of andere toezichthoudende personen, zodat zij hun toezichthoudende functie niet kunnen uitoefenen.
  • Nalaten zich te vergewissen van de kredietwaardigheid van contractpartners aan wie men leveringen krediet verstrekt.
  • Aangaan van contractuele verplichtingen, waarbij men in redelijkheid behoort te weten dat de rechtspersoon deze verplichtingen niet kan nakomen.

Het verweer tegen dergelijke aanspraken is doorgaans niet verzekerd door een particuliere rechtsbijstandsverzekering. Daarom is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering een verstandige keuze als u uw privévermogen wilt beschermen.

Liever direct contact? Bel 053 - 4800 120 of mail naar info@onderneemzeker.nl