Bel nu

Kwaliteit

Dit is voor ons van belang
In de afgelopen crisisjaren is er in de media veelvuldig aandacht geweest voor de banken en overige dienstverleners zoals verzekeraars en bedrijven die bemiddelen in verzekeringen. Vaak was deze media-aandacht negatief. In veel gevallen werd er een overhaaste conclusie getrokken maar in andere gevallen was deze kritiek ook terecht. De banken en verzekeraars moeten nu en in de toekomst hard blijven werken aan het wederopbouwen van de vertrouwensband die hierdoor beschadigd was geraakt.

Transparantie
In onze optiek moeten verzekeraars, banken en overige financiële instellingen het belang van de klant hoog in het vaandel hebben. Om bestaansrecht te hebben moeten zowel wij als de overige financiële instellingen winstgevend zijn. Wij staan er voor dat de winsten op een transparante en eerlijke wijze worden gerealiseerd. Bij Scharenborg bedrijfsverzekeraars ziet u dat terug in onze transparante, open en eerlijke wijze van communiceren. Wij kunnen precies aangeven waarvoor uw premie wordt gebruikt en hoe ons verdienmodel is opgebouwd. De financiële risico's van bepaalde producten worden tot in detail uitgelegd. Dat is de zorgplicht die wij hebben.

Onafhankelijk
Om aan onze zorgplicht te kunnen voldoen dienen wij volledig onafhankelijk te zijn. Van oudsher ging u naar uw eigen bank om een verzekering af te sluiten. Afhankelijk van uw financiële behoefte kan het zo zijn dat een verzekering van een andere verzekeraar veel beter aansluit bij uw persoonlijke situatie en financiële behoeften.

Een bank verkoopt het liefst zijn eigen product. Wij hebben toegang tot het aanbod van vele financiële dienstverleners. Wij doen immers zaken met meer dan 50 verzekeraars en beschikken met ons volmachtbedrijf Procuraat Assuradeuren B.V. over een vijftal volmachten. Wij hebben geen verplichtingen of belangen bij één of enkele verzekeraars. Wij hebben slechts één verplichting en dat is het behartigen van uw belangen.

Brancheorganisatie en vergunningen
Ons vergunningsnummer bij de Autoriteit Financiële markten is 12011737. Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel Enschede is 06081398. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de brancheorganisatie NVGA.

Klachtenprocedure
Uiteraard zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder registratienummer 300.007876.

Meer te weten komen?
Graag vertellen wij u meer over hoe wij uw belangen behartigen en hoe wij ons kunnen inzetten voor uw financiële belangen en persoonlijke wensen. In dat geval kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Liever direct contact? Bel 053 - 4800 120 of mail naar info@onderneemzeker.nl